simonlyoverzicht.nl
Wij zijn écht de goedkoopste!
Deze disclaimer dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Simonlyoverzicht.nl. Indien u gebruik maakt van Simonlyoverzicht.nl, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden aangepast, daarom is het verstandig deze voor gebruik van Simonlyoverzicht.nl te lezen.

1. De adverteerder erkent dat Simonlyoverzicht.nl ten allen tijde het recht heeft het adverteren op Simonlyactie.nl tijdelijk of permanent te ontzeggen aan adverteerders die onrechtmatig handelen of zich niet aan deze voorwaarden houdt.

2. De adverteerder staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze - zonodig – te wijzigen.

3. Simonlyoverzicht.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties die door derden worden geplaatst. Simonlyoverzicht.nl heeft alle recht op het wijzigen of verwijderen van advertenties als deze door Simonlyoverzicht.nl verkeerd zijn beoordeeld.

4. Advertenties die vaker op de site wordt geplaatst met dezelfde kenmerken en eigenschappen van dezelfde gebruiker worden verwijderd.

5. Simonlyoverzicht.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die voorvloeit uit de bemiddeling via de website. Aan of verkopen gebeuren geheel op eigen risico van de gebruikers van / bezoekers aan Simonlyoverzicht.nl.

6. Bij misbruik/oplichting van Simonlyoverzicht.nl worden de gegevens van de gebruiker beschikbaar gesteld aan politie/justitie.

7. Het aanbieden van producten en/of diensten die in strijd zijn met de wet, is op Simonlyoverzicht.nl verboden.

8. Adverteerders gaan akkoord met de voorwaarden die Simonlyoverzicht.nl heeft opgesteld.